مؤسسه زبان های خارجی فاتحان شاهدشهر

_________________________________( شعبه دوم )_________________________________

مؤسسه زبان های خارجی فاتحان شاهدشهر

_________________________________( شعبه دوم )_________________________________

مؤسسه زبان های خارجی فاتحان شاهدشهر

آموزشگاه زبان انگلیسی فاتحان شاهدشهر
با مدیریت بهرام قاسمی
با 17 سال سابقه آموزشی موفق
کلاس 50 روزه کاملاً رایگان برای دانش آموزان دوره ابتدایی
کلاس های مکالمه و فیلم
افتخار ما این است که باهوش ترین دانش آموزان شاهدشهر، آموزشگاه فاتحان را برای یادگیری زبان انگلیسی انتخاب کرده اند.
فارغ التحصیلان موسسه زبان های خارجی فاتحان در همین موسسه مشغول به کار می شوند.
آدرس 1: شاهدشهر - خ مدرس - خ صاحب الزمان - پ 17
آدرس 2: شاهدشهر - خ انقلاب - انتهای کوچه عمار
تلفن : 65442272
65443698
fatehan20@

۱۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شاهدشهر شهریار» ثبت شده است

مادر 


My mom only had one eye. I hated her... she was such an embarrassment 
مادر من فقط یک چشم داشت . من از اون متنفر بودم ... اون همیشه مایه خجالت من بود
She cooked for students & teachers to support the family. 
اون برای امرار معاش خانواده برای معلم ها و بچه مدرسه ای ها غذا می پخت
There was this one day during elementary school where my mom came to say hello to me. 
یک روز اومده بود دم در مدرسه که به من سلام کنه و منو با خود به خونه ببره 
I was so embarrassed. How could she do this to me? 
خیلی خجالت کشیدم . آخه اون چطور تونست این کار رو بامن بکنه ؟ 
I ignored her, threw her a hateful look and ran out. 
به روی خودم نیاوردم ، فقط با تنفر بهش یه نگاه کردم وفورا از اونجا دور شدم 
The next day at school one of my classmates said, "EEEE, your mom only has one eye!" 
روز بعد یکی از همکلاسی ها منو مسخره کرد و گفت هووو .. مامان تو فقط یک چشم داره 
I wanted to bury myself. I also wanted my mom to just disappear. 
فقط دلم میخواست یک جوری خودم رو گم و گور کنم . کاش زمین دهن وا میکرد و منو ..کاش مادرم یه جوری گم و گور میشد...
So I confronted her that day and said, " If you're only gonna make me a laughing stock, why don't you just die?!!!" 
روز بعد بهش گفتم اگه واقعا میخوای منو شاد و خوشحال کنی چرا نمی میری ؟
My mom did not respond... 
اون هیچ جوابی نداد....
I didn't even stop to think for a second about what I had said, because I was full of anger. 
حتی یک لحظه هم راجع به حرفی که زدم فکر نکردم ، چون خیلی عصبانی بودم .
I was oblivious to her feelings. 
احساسات اون برای من هیچ اهمیتی نداشت
I wanted out of that house, and have nothing to do with her. 
دلم میخواست از اون خونه برم و دیگه هیچ کاری با اون نداشته باشم 
So I studied real hard, got a chance to go to Singapore to study. 
سخت درس خوندم و موفق شدم برای ادامه تحصیل به سنگاپور برم
Then, I got married. I bought a house of my own. I had kids of my own. 
اونجا ازدواج کردم ، واسه خودم خونه خریدم ، زن و بچه و زندگی...
I was happy with my life, my kids and the comforts 
از زندگی ، بچه ها و آسایشی که داشتم خوشحال بودم 
Then one day, my mother came to visit me. 
تا اینکه یه روز مادرم اومد به دیدن من
She hadn't seen me in years and she didn't even meet her grandchildren. 
اون سالها منو ندیده بود و همینطور نوه ها شو
When she stood by the door, my children laughed at her, and I yelled at her for coming over uninvited. 
وقتی ایستاده بود دم در بچه ها به اون خندیدند و من سرش داد کشیدم که چرا خودش رو دعوت کرده که بیاد اینجا ، اونم بی خبر
I screamed at her, "How dare you come to my house and scare my children!" GET OUT OF HERE! NOW!!!"
سرش داد زدم ": چطور جرات کردی بیای به خونه من و بجه ها رو بترسونی؟!" گم شو از اینجا! همین حالا
And to this, my mother quietly answered, "Oh, I'm so sorry. I may have gotten the wrong address," and she disappeared out of sight. 
اون به آرامی جواب داد : " اوه خیلی معذرت میخوام مثل اینکه آدرس رو عوضی اومدم " و بعد فورا رفت واز نظر ناپدید شد . 
One day, a letter regarding a school reunion came to my house in Singapore . 
یک روز یک دعوت نامه اومد در خونه من درسنگاپور برای شرکت درجشن تجدید دیدار دانش آموزان مدرسه
So I lied to my wife that I was going on a business trip. 
ولی من به همسرم به دروغ گفتم که به یک سفر کاری میرم .
After the reunion, I went to the old shack just out of curiosity. 
بعد از مراسم ، رفتم به اون کلبه قدیمی خودمون ؛ البته فقط از روی کنجکاوی . 
My neighbors said that she is died. 
همسایه ها گفتن که اون مرده
I did not shed a single tear. 
ولی من حتی یک قطره اشک هم نریختم
They handed me a letter that she had wanted me to have.
اونا یک نامه به من دادند که اون ازشون خواسته بود که به من بدن
"My dearest son, I think of you all the time. I'm sorry that I came to Singapore and scared your children. 
ای عزیزترین پسر من ، من همیشه به فکر تو بوده ام ، منو ببخش که به خونت تو سنگاپور اومدم و بچه ها تو ترسوندم ، 
I was so glad when I heard you were coming for the reunion. 
خیلی خوشحال شدم وقتی شنیدم داری میآی اینجا 
But I may not be able to even get out of bed to see you. 
ولی من ممکنه که نتونم از جام بلند شم که بیام تورو ببینم 
I'm sorry that I was a constant embarrassment to you when you were growing up. 
وقتی داشتی بزرگ میشدی از اینکه دائم باعث خجالت تو شدم خیلی متاسفم
You see........when you were very little, you got into an accident, and lost your eye. 
آخه میدونی ... وقتی تو خیلی کوچیک بودی تو یه تصادف یک چشمت رو از دست دادی 
As a mother, I couldn't stand watching you having to grow up with one eye. 
به عنوان یک مادر نمی تونستم تحمل کنم و ببینم که تو داری بزرگ میشی با یک چشم 
So I gave you mine. 
بنابراین چشم خودم رو دادم به تو
I was so proud of my son who was seeing a whole new world for me, in my place, with that eye. 
برای من افتخار بود که پسرم میتونست با اون چشم به جای من دنیای جدید رو بطور کامل ببینه
With my love to you, 
با همه عشق و علاقه من به تو

 

کاری از مؤسسه زبان های خارجی فاتحان شاهدشهر (بهرام قاسمی)

شرایط تخفیف شهریه

مؤسسه زبان های خارجی فاتحان شاهدشهر

 

 1- تخفیف شهریه ویژه دانش آموزان دوره ابتدایی دبستان شهیدان پورقاسمی و امام رضا (ع) شاهدشهر

50 درصد تخفیف شهریه ویژه دانش آموزان دوره ابتدایی شاهدشهر شهریار

تذکر: تخفیف شهریه دانش آموزان دوره ابتدایی فقط برای اولین ترم ثبت نام محاسبه می شود .

تخفیف شهریه این دانش آموزان در صورتی اعمال می شود که برای ترم های بعدی نیز در این مؤسسه تحصیل نمایند .2- تخفیف شهریه فرزندان فرهنگیان و کارمندان و خانواده معزز شهدا و جانبازان و ایثارگران و کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی

الف) فرزندان فرهنگیان = 30 درصد تخفیف

ب) فرزندان کارمندان دولت = 20 درصد تخفیف

ج) خانواده معزز شهدا و جانبازان و ایثارگران = 30 درصد تخفیف

د) کمیته امداد و سازمان بهزیستی = 30 درصد

تذکر: تخفیف شهریه فرزندان فرهنگیان و کارمندان و خانواده معزز شهدا و جانبازان و ایثارگران و کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی فقط برای اولین ترم ثبت نام محاسبه می شود .

تخفیف شهریه این دانش آموزان در صورتی اعمال می شود که برای ترم های بعدی نیز در این مؤسسه تحصیل نمایند .3- تخفیف شهریه زبان آموزانی که در این مؤسسه مشغول به تحصیل هستند 

الف) کلیه زبان آموزان به ازای هر دانش آموز جدیدی که به مؤسسه معرفی نمایند مبلغ 5000 تومان شامل تخفیف شهریه می شوند

ب) زبان آموزانی که از یک خانواده هستند ، یکی از آن ها برای هر ترم مبلغ 5000 تومان شامل تخفیف شهریه می شوند .

 

Avoid negative sources, people, places, things & habbits
Believe in yourself
Consider things from every angle
Don't give up and don't give in
Enjoy life today, yesterday is gone, tomorrow may never come
Family and friends are hidden treasures; enjoy their riches
Give more than you planned to
Hang on to your dreams
Ignore those who try to discourage you
Just do it
Keep trying no matter how hard it seems, it will get easier
Love yourself first and most
Make it happen
Never lie, cheat or steal, always strike a fair deal
Open your eyes and see things as they really are
Practice makes perfect
Quitters never win and winners never quit
Read, study and learn about everything important in your life
Stop procrastinating
Take control of your own destiny
Understand yourself in order to better understand others
Visualize it
Want it more than anything
Xcellerate your efforts
You are unique of all God's creations, nothing can replace YOU
Zero in on your target 

 

این بازی آنلاین برای کودکان و خردسالانی است که در حال یادگیری حروف الفبای انگلیسی هستند. این بازی به زبان آموزان کمک می کند تا حروف الفبای انگلیسی و ترتیب قرارگیری آنها را بهتر یاد بگیرند. 

 

برای بازی، روی تصویر کلیک  کنید.

آیا می دانید؟حروف انگلیسی A,B,C,D در املای انگلیسی هیچ یک از اعداد 1 تا 99 دیده نمی شود؟

حرف D برای اولین بار در عدد 100 بکار می رود (Hundred)

حروف A,B,C در املای انگلیسی هیچ یک از اعداد 1 تا 999 دیده نمی شود.

حرف A برای اولین بار در املای عدد 1000 دیده می شود (Thousand)

حروف B,C در املای انگلیسی هیچ یک از اعداد 1 تا 999999999 دیده نمی شود.

حرف B برای اولین بار در املای عدد بیلیون بکار می رود. (billion)

و حرف C هیچ وقت در املای اعداد انگلیسی بکار نمی رود.

بسیاری از والدین مشتاقند که به فرزندان خود کمک کنند تا از کودکی زبان انگلیسی را یاد بگیرند. یکی از مهمترین عوامل  در آموزش زبان های خارجی به کودکان، کمک به آنها برای داشتن درک درستی از ارتباط با زبان های خارجی است.

مزیت بزرگ قرار گرفتن در معرض زبان دوم از اوایل دوران کودکی این است که کمک می کند حس مثبتی از زبان های خارجی در کودک ایجاد شود. وقتی بچه ها از دوران کودکی در معرض زبان های خارجی قرار می گیرند، تمایل دارند که زبان را مثبت ببینند و یادگیری یک زبان دیگر، برایشان کار بسیار راحتی می شود. هر چند اگر یک بچه کوچک را، حتی وقتی که مقاومت می کند، مجبور کنید که به یک زبان دیگر صحبت کند، ممکن است در ذهن او اثر منفی از آن زبان بگذارید.

این هم چند پیشنهاد برای اینکه فرزندانتان از زبان انگلیسی لذت ببرند :

در این بخش لغات انگلیسی را بصورت دسته بندی شده و با کمک تصاویر و معنی فارسی یاد می گیرید. تصاویر به شما کمک می کنند تا هر چه بهتر این لغات را به خاطر بسپارید. همچنین می توانید تلفظ لغات را با کلیک بر روی آیکن  بشنوید.

 

ضرب المثل های انگلیسی

ضرب المثلها بخش مهمی از فرهنگ و زبان یک ملت را شامل می شوند و اغلب به شکل یک نثر کوتاه بیان می شوند و استفاده از آنها در گفتار و شنیدار موجب جذاب تر شدن آنها می شود.

به تصاویر زیر خوب دقت کنید و معنی کلمات تیره را حدس بزنید و بعد در پایین صفحه معنی آنها را ببینید و به تلفظ آنها گوش کنید.

جهت دریافت آموزش گرامر زبان انگلیسی به ادامه مطلب مراجعه کنید .