مؤسسه زبان های خارجی فاتحان شاهدشهر

_________________________________( شعبه دوم )_________________________________

مؤسسه زبان های خارجی فاتحان شاهدشهر

_________________________________( شعبه دوم )_________________________________

مؤسسه زبان های خارجی فاتحان شاهدشهر

آموزشگاه زبان انگلیسی فاتحان شاهدشهر
با مدیریت بهرام قاسمی
با 17 سال سابقه آموزشی موفق
کلاس 50 روزه کاملاً رایگان برای دانش آموزان دوره ابتدایی
کلاس های مکالمه و فیلم
افتخار ما این است که باهوش ترین دانش آموزان شاهدشهر، آموزشگاه فاتحان را برای یادگیری زبان انگلیسی انتخاب کرده اند.
فارغ التحصیلان موسسه زبان های خارجی فاتحان در همین موسسه مشغول به کار می شوند.
آدرس 1: شاهدشهر - خ مدرس - خ صاحب الزمان - پ 17
آدرس 2: شاهدشهر - خ انقلاب - انتهای کوچه عمار
تلفن : 65442272
65443698
fatehan20@

کتاب های مؤسسه زبان های خارجی فاتحان شاهدشهر ( شعبه دوم )

شاهدشهر شهریار آموزشگاه زبان فاتحان

Magic Time مجموعه ای است دو جلدی (با روش ارتباطی) که برای دوره آمادگی و اوایل دوره ابتدایی طراحی گردیده است. این مجموعه با تصاویر جذاب رنگی، بازی، موسیقی و آموزش با کمک افعال حرکتی هدف تقویت مهارت های گفتاری، شنیداری و مقدماتی نوشتاری را دنبال می نماید. مجموعه دو جلدی Magic Time می تواند به تنهایی و یا با مجموعه English Time ترکیب و به عنوان مجموعه ای کامل و جذاب به فراگیران زبان انگلیسی معرفی و ارائه گردد.
نکات آموزشی:
- از نظر آموزشی مجموعه Magic Time موسیقی، افعال حرکتی و استراتژی های هوش های چندگانه را به شکلی جذاب و با توجه به روش های خاص یادگیری در کودکان بکار می گیرد. طبیعی است که با جذابیت های خاص این مجموعه دو جلدی کودکان با هر شیوه یادگیری می توانند از مطالب آموزشی این مجموعه بهره مند گردند.
- لغات جدید در قالب تصاویر رنگی دو صفحه ای بسیار جذاب و قابل فهم ارائه می شود.
- عناوین هر بخش زمینه را برای یادگیری زبان در محیط های واقعی و طبیعی آماده می سازد. 
- اصول مقدماتی مهارت نوشتاری در کتاب تمرین ارائه می شود.
- بخش های کوتاه آموزشی اطمینان از یادگیری را در کودکان ایجاد می نماید.
- درس های این مجموعه با فضا و محیط های متفاوت کلاسی همگونی دارد.

**************************************************************************************************

مؤسسه زبان های خارجی فاتحان شاهدشهر شهریار

English Time مجموعه ای شش جلدی ( با روش ارتباطی) است که مهارت های شنیداری، گفتاری، خواندنی و نوشتاری را با تنوع، تفریح و سرگرمی به کودکان آموزش می دهد. 
نکات آموزشی:
* از نقطه نظر آموزشی مجموعه English Time استراتژی هوش های چندگانه را با توجه به گوناگونی یادگیری در کودکان به کار گرفته و سعی دارد کودکان با شیوه های یادگیری متفاوت بتوانند از این مجموعه بهره مند شوند. 
* لغات جدید در قالب تصاویر رنگی، جذاب و کامل دو صفحه ای به فراگیر ارائه می گردد و عناوین و مباحث آموزشی زمینه یادگیری برای فراگیران را در محیط های واقعی فراهم می نماید. 
* بخش های کوتاه آموزشی که به عنوان مرور مطالب در کتاب ارائه شده است برای فراگیران فرصت اطمینان از یادگیری را فراهم می آورد.
* عناوین و مباحث مکالمه ای مطرح شده در کتاب فرصت برقراری ارتباط در محیط های واقعی و طبیعی را فراهم می سازد.

**************************************************************************************************

 

شاهدشهر

این سری، کتاب های مجموعه لتس گو ویرایش چهارم می باشد و دارای 6 سطح و به همراه یک CD صوتی ارائه می گردد

مجموعه حاضر که از ابتدا با صحبت کردن و پرسش و پاسخ از کودکان شروع به کار می کند، شامل آهنگ های تعاملی و شعارهای زیبا، بازی های ارتباطی بین کودکان می باشد. از ویژگی های این مجموعه آشنایی با تلفظ ها و چگونگی روان خواندن متون، تست بر اساس آزمون کمبریج در CD Rom و ... می باشد.
*********************************************************************